Menu

Adviezen voor preventief onderhoud van motorjachten/zeiljachten

Tanks 

Drinkwatertank

  • regelmatig preventief reinigen/spoelen (reinigingsmiddel)
  • niveau voor uitvaren controleren 

Vuilwatertank

  • regelmatig doorspoelen om stankoverlast te voorkomen

Dieselolietank

  • jaarlijks controleren op water/vuil in de tank
  • waterscheider monteren
  • niveau voor uitvaren controleren

Afsluiters

  • regelmatig open en dichtdraaien om vastzitten te voorkomen

Voortstuwingsinstallatie 

Motor/keerkoppeling

  • voor het varen controleren van carterolie-, koelvloeistof- en oliepeil / bijvullen
  • voor het varen schroefasgland controleren op lekkage / vetpot aandraaien
  • voor het varen met open koelsysteem wierfilter controleren indien niet aanwezig monteren
  • voor het varen akoestisch alarm voor olie, temperatuur, lading motor controleren indien niet aanwezig monteren
  • v-riem spanning controleren / evt. spannen
  • beluchter koelsysteem controleren op werking (kan verstopt zijn) indien niet aanwezig monteren
  • trillingdempers motor controleren door voor- en achteruit te slaan en bij twijfel of veroudering preventief vervangen/motor uitlijnen
  • motorbedrading slijtvrij opbinden, controleren en schema maken
  • bilge onder motor schoon en drooghouden om controle op eventuele lekkage eerder op te merken om op tijd preventief maatregelen te nemen

Boeg en hekschroef 

  • Intern: oliepeil controleren, motorhuis, relais en contacten preventief conserveren
  • Extern: anodebescherming preventief controleren en indien nodig vervangen

Elektrische installatie

Accu's

  • regelmatig peil accuvloeistof controleren/bijvullen en voorkom volledige ontlading

Hoofdschakelaars

  • aanbrengen op start- en lichtaccu en op massa

Bedrading

  • goed opbinden/bundelen en waar nodig mechanisch beschermen
  • coderen en schema maken
  • oudere installaties (spaghetti) op termijn preventief renoveren

Walstroom

  • indien niet aanwezig preventief een aardlekschakelaar monteren

Gasinstallatie

  • gasbun controleren op beluchting/uitvoering volgens ISO norm en preventief conserveren bij roestvorming
  • gasslangen om de 3 jaar vervangen (met vaste wartels geen klemmen)
  • gasafsluiters controleren op goede werking / op goede en veilige plaats monteren
  • gasleidingen goed bevestigen met officiële beugels (rubber binnenkant) en door de motorruimte met beschermende mantelbuis
  • gastoestellen controleren op werking / thermische beveiliging
  • oude gasinstallaties opnieuw aanleggen volgens NEN-ISO 10239
  • koelkast controleren op goede afvoer naar buiten, op termijn brander schoonmaken

Navigatie-instrumenten

  • controle marifoon op werking
  • instrumenten controleren/kalibreren, afdekken tegen de zon bij geen gebruik (buiten)

Veiligheids- en reddingsmiddelen

  • voldoende aan boord meenemen conform vaarwater (boeien, lijnen enz.)
  • veiligheidsmiddelen volgens eisen laten keuren / poederblussers vervangen door schuimblussers

Tuigage

Blokken en schijven

  • alle bewegende delen tuigage regelmatig smeren (WD40 / Teflon)

Mast

  • inspectie bij staande mast is beperkt, afhankelijk van belasting
  • mast op termijn plat en nader inspecteren, conserveren, schijven smeren
  • controle op staand want, knikken en kapotte terminals (vervangen)
  • want/stagspanners controleren op spanning en borging
  • lopend want controleren op slijtplekken / op tijd vervangen
  • zeilen jaarlijks naar de zeilmaker voor controle losse naden

Dek-opbouw en kuip

  • beslag en ramen op termijn preventief afkitten (Sikaflex)
  • ernstig gecraqueleerde ramen preventief vervangen
  • teakdek nooit schoonmaken met hoge druk maar met borstel/zeep
  • rubbering regelmatig controleren op hechting en waar nodig plaatselijk bijwerken (Sikaflex)
  • teakdek inspuiten met anti-alg
  • ankerbak controleren op corrosie, beschadiging van romp door ketting voorkomen (eventueel opvangbak plaatsen) goede waterafloop
  • gelcoat/lak schoonhouden (poetsen/waxen)
  • controle goede afvoer kuip / afsluiters moeten gangbaar zijn

Binnenkant romp

  • controleren en waar nodig conserveren
  • openhouden waterloopgaten door spanten en wrangen
  • bilge drooghouden en bij niet gebruik schip luchten (vloerdelen open)
  • afsluiters controleren op werking en gangbaar maken
  • op termijn oude slangen/slangklemmen vervangen door gewapende slang en bij huiddoorvoeren/afsluiters door dubbele rvs slangklemmen

Buitenkant romp

  • beschadigingen bovenwaterschip op tijd bijwerken/conserveren
  • conserveringslaag onderwaterschip indien nodig regelmatig bijwerken
  • osmosegevoelige schepen in de winter droogzetten om uit te laten dampen
  • anoden controleren op goede werking en regelmatig vervangen (zoet water aluminium anoden / zout water - zinkanoden)
  • lakwerk en of gelcoat preventief met boatwax behandelen (jaarlijks)