Menu

Adviezen voor preventief onderhoud van motorjachten/zeiljachten

Tanks 

Drinkwatertank

 • regelmatig preventief reinigen/spoelen (reinigingsmiddel)
 • niveau voor uitvaren controleren 

Vuilwatertank

 • regelmatig doorspoelen om stankoverlast te voorkomen

Dieselolietank

 • jaarlijks controleren op water/vuil in de tank
 • waterscheider monteren
 • niveau voor uitvaren controleren

Afsluiters

 • regelmatig open en dichtdraaien om vastzitten te voorkomen

Voortstuwingsinstallatie 

Motor/keerkoppeling

 • voor het varen controleren van carterolie-, koelvloeistof- en oliepeil / bijvullen
 • voor het varen schroefasgland controleren op lekkage / vetpot aandraaien
 • voor het varen met open koelsysteem wierfilter controleren indien niet aanwezig monteren
 • voor het varen akoestisch alarm voor olie, temperatuur, lading motor controleren indien niet aanwezig monteren
 • v-riem spanning controleren / evt. spannen
 • beluchter koelsysteem controleren op werking (kan verstopt zijn) indien niet aanwezig monteren
 • trillingdempers motor controleren door voor- en achteruit te slaan en bij twijfel of veroudering preventief vervangen/motor uitlijnen
 • motorbedrading slijtvrij opbinden, controleren en schema maken
 • bilge onder motor schoon en drooghouden om controle op eventuele lekkage eerder op te merken om op tijd preventief maatregelen te nemen

Boeg en hekschroef 

 • Intern: oliepeil controleren, motorhuis, relais en contacten preventief conserveren
 • Extern: anodebescherming preventief controleren en indien nodig vervangen

Elektrische installatie

Accu's

 • regelmatig peil accuvloeistof controleren/bijvullen en voorkom volledige ontlading

Hoofdschakelaars

 • aanbrengen op start- en lichtaccu en op massa

Bedrading

 • goed opbinden/bundelen en waar nodig mechanisch beschermen
 • coderen en schema maken
 • oudere installaties (spaghetti) op termijn preventief renoveren

Walstroom

 • indien niet aanwezig preventief een aardlekschakelaar monteren

Gasinstallatie

 • gasbun controleren op beluchting/uitvoering volgens ISO norm en preventief conserveren bij roestvorming
 • gasslangen om de 3 jaar vervangen (met vaste wartels geen klemmen)
 • gasafsluiters controleren op goede werking / op goede en veilige plaats monteren
 • gasleidingen goed bevestigen met officiële beugels (rubber binnenkant) en door de motorruimte met beschermende mantelbuis
 • gastoestellen controleren op werking / thermische beveiliging
 • oude gasinstallaties opnieuw aanleggen volgens NEN-ISO 10239
 • koelkast controleren op goede afvoer naar buiten, op termijn brander schoonmaken

Navigatie-instrumenten

 • controle marifoon op werking
 • instrumenten controleren/kalibreren, afdekken tegen de zon bij geen gebruik (buiten)

Veiligheids- en reddingsmiddelen

 • voldoende aan boord meenemen conform vaarwater (boeien, lijnen enz.)
 • veiligheidsmiddelen volgens eisen laten keuren / poederblussers vervangen door schuimblussers

Tuigage

Blokken en schijven

 • alle bewegende delen tuigage regelmatig smeren (WD40 / Teflon)

Mast

 • inspectie bij staande mast is beperkt, afhankelijk van belasting
 • mast op termijn plat en nader inspecteren, conserveren, schijven smeren
 • controle op staand want, knikken en kapotte terminals (vervangen)
 • want/stagspanners controleren op spanning en borging
 • lopend want controleren op slijtplekken / op tijd vervangen
 • zeilen jaarlijks naar de zeilmaker voor controle losse naden

Dek-opbouw en kuip

 • beslag en ramen op termijn preventief afkitten (Sikaflex)
 • ernstig gecraqueleerde ramen preventief vervangen
 • teakdek nooit schoonmaken met hoge druk maar met borstel/zeep
 • rubbering regelmatig controleren op hechting en waar nodig plaatselijk bijwerken (Sikaflex)
 • teakdek inspuiten met anti-alg
 • ankerbak controleren op corrosie, beschadiging van romp door ketting voorkomen (eventueel opvangbak plaatsen) goede waterafloop
 • gelcoat/lak schoonhouden (poetsen/waxen)
 • controle goede afvoer kuip / afsluiters moeten gangbaar zijn

Binnenkant romp

 • controleren en waar nodig conserveren
 • openhouden waterloopgaten door spanten en wrangen
 • bilge drooghouden en bij niet gebruik schip luchten (vloerdelen open)
 • afsluiters controleren op werking en gangbaar maken
 • op termijn oude slangen/slangklemmen vervangen door gewapende slang en bij huiddoorvoeren/afsluiters door dubbele rvs slangklemmen

Buitenkant romp

 • beschadigingen bovenwaterschip op tijd bijwerken/conserveren
 • conserveringslaag onderwaterschip indien nodig regelmatig bijwerken
 • osmosegevoelige schepen in de winter droogzetten om uit te laten dampen
 • anoden controleren op goede werking en regelmatig vervangen (zoet water aluminium anoden / zout water - zinkanoden)
 • lakwerk en of gelcoat preventief met boatwax behandelen (jaarlijks)